Liên Lạc

Nếu các độc giả có thắc mắc hay cần liên hệ gấp cũng như có thông tin nóng hổi thì hãy liên lạc với chúng tôi ngay. Chúng tôi rất vui lòng phục vụ bạ

Thông tin liên hệ :
Họ và Tên : ly nguyen khang
Email : nguyen_khang_ly@yahoo.com
số điện thoại : 0841.692.502.313
Địa Chỉ : 200A Nguyen Truong To, Phuong Tan Thanh